Verkiezing 2010

Logo verkiezing 2010
Fotograaf: Onbekend
Bron: Dorp Engelen

Op 3 maart 2010 vonden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Dit is het hoogste beleidsbepalende orgaan in de stad. Bovendien hebben ze ook als taak om te controleren of het vastgestelde beleid juist wordt uitgevoerd.

In de gemeenteraad zitten 39 leden. Die heeft u op 3 maart gekozen. U koos een kandidaat lid, maar deze is altijd verbonden aan een politieke partij. Dit is een groep mensen die een gelijkstemde visie hebben op het beleid dat gevoerd zou moeten worden. Die visie is vastgelegd in een partijprogramma. Aan deze verkiezing deden 12 partijen mee.

Er zijn 2 soorten partijen. De eerste soort zijn de partijen die ook landelijk actief zijn. Hoewel ze vrij zijn om een lokaal beleid vast te stellen, zijn er toch wel richtlijnen zodat ze niet teveel afwijken van het landelijke beleid van die partij. De tweede soort zijn de lokale partijen. Deze richten zich voornamelijk op de lokale problematiek en zijn geheel vrij om hun partijprogramma op te stellen.

Iedereen met een Nederlandse nationaliteit en die 18 jaar of ouder is, is kiesgerechtigd. Alle kiesgerechtigden hebben per post een stemkaart ontvangen. Hiermee kon u op 3 maart naar een stembureau gaan, maar daar diende de kiesgerechtigde zich wel te legitimeren met een wettelijk toegestaan identiteitsbewijs. Op het stemformulier kon u 1 vakje rood te maken en wel van een persoon van de partij waar u uw stem aan wilde geven. Het rood maken van meerdere vakjes, maakt uw stemformulier ongeldig. Als u zich had vergist dan kon u 1 maal een nieuw stemformulier vragen aan de toezichtcommissie, die in elke stembureau aanwezig was. Als u uw stemformulier had ingevuld, kon u deze dichtvouwen en deze in de stembus die in het stemlokaal stond, doen. Verkiezingen zijn anoniem, dus u hoefde uw naam niet in te vullen op het stemformulier.

Nadat alle stembureaus waren gesloten, werd per stembureau de stemmen geteld. Nadat die telling was voltooid, werden die resultaten doorgegeven aan een centraal punt. Uiteindelijk werden de resultaten van alle stembureaus bij elkaar opgeteld.

Het totaal aantal geldig uitgebracht stemmen werd vervolgens door 39 gedeeld. Dit is de zogenaamde kiesdeler. Vervolgens werd bekeken hoeveel stemmen elke partij had gekregen. Dit aantal stemmen per partij werd weer gedeeld door de kiesdeler en dat leverde het aantal mensen, dat namens die partij in de gemeenteraad mag zitten. Dit zijn de kandidaten die het hoogst op de lijst van een partij staan. Als een kandidaat van een partij, die lager op de lijst staat meer dan de kiesdeler aan stemmen verzamelt, dan kan die kandidaat aanspraak maken op een plek in de gemeenteraad ten koste van iemand die hoger op de lijst staat.

Als een partij met bijvoorbeeld 4,3 personen in de raad mag plaatsnemen, betekent dit dat die partij met 4 personen in de raad mag deelnemen. De 0,3 die overblijft, zijn de zogenaamde reststemmen. Die worden van alle partijen vastgesteld. Welke partij(en) het totaal van de reststemmen mag invullen staat in het verkiezingsreglement.

Als bekend is hoe de verdeling van de gemeenteraad is, dient er een college te worden samengesteld. De burgemeester, die niet wordt gekozen, is hierin de vaste factor. De overige leden van het college (de wethouders), zullen samen de partijen vertegenwoordigen die de meerderheid in de raad vormen. In de praktijk zal dit betekenen dat 3 of 4 partijen in het college vertegenwoordigd zullen zijn. Het aantal wethouders werd pas na de verkiezingen vastgesteld en dat werden er 5. Tevens werd na de verkiezingen vastgesteld wat de werkwijze van de gemeenteraad zal zijn. De afgelopen periode werkte raad met commissies, die alle voorstellen voor de gemeenteraad voorbereidde en beoordeelde. In die commissies zaten ook mensen die niet in de gemeenteraad zaten. Deze werkwijze werd gehandhaafd.

Als u niet wist op welke partij u wilde stemmen, kon u gebruik maken van de Kieswijzer

De uitslag en toelichting


Op woensdag 3 maart vonden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. 49,5 % van de kiesgerechtigden bracht een stem uit wat minder is dan bij de verkiezingen van 2006. Er is nu ook geen partij meer die zich in zetels de grootste mag noemen, maar op basis van percentage is de VVD nu de grootste partij. De VVD, PvdA en GroenLinks hebben nu elk 5 zetels. Deze partijen zitten nu ook in het college, samen met het CDA (nu 4 zetels) en zouden dus nu 19 zetels hebben, wat net geen meerderheid meer is. De samenstelling van het college zou dus moeten veranderen of worden uitgebreid. Dit houdt dus in dat er een 5 partijen college moest komen. Na onderhandelingen is er een 5 partijen college gekomen: VVV; CDA; VVD; Rosmalens Belang en GroenLinks.

Op basis van de uitgebrachte stemmen kwamen de volgende personen in de raad:

PvdA:
Hermie van Ommeren, Geert Snijders (nu nog wethouder), Rodney Weterings (nu nog wethouder), Inke Katoen-de Graaf, Latif Hasnaoui (nieuw in de raad)
VVD:
Bert Pauli (nu nog wethouder), Jan Hoskam, Nicole Vermolen (nieuw in de raad), Govert Schermers, Patrick Molle (nieuw in de raad)
GroenLinks:
Bart Eigeman (nu nog wethouder), Ruud Schouten, Ufuk Kahya (nieuw in de raad), Anske Heerkens (nieuw in de raad), Peter van Doremalen
CDA:
Jan-Hein van Beers, Marianne van der Sloot (nieuw in de raad), Ben Wagemakers, Jetty Eugster - van Bergeijk (nu nog wethouder)
Rosmalens Belang:
Ton van Bussel, Jos van Son, Sjef van Creij, Diana Brok (nieuw in de raad)
Bosch Belang:
Paul van der Krabben, Frans van Valkenburg, Kimberly Mandemaker (nieuw in de raad), Bert van Gelder
SP:
Cecile Visscher, Ellen Pauel, Patty Hamerslag
D66:
Jan Smit (nieuw in de raad), Matthijs van Miltenburg (nieuw in de raad), Annemarie Hoog Antink (raadslid van 2002 tot 2006)
Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen:
Paul Kagie, Ben van Herpen
Trots op Nederland:
Hanneke van Doremalen – Welten, André Rotman (nieuw in de raad)
Stadspartij Knillis:
Paul Masselink
De Bossche Groenen:
Judith Hendrickx

Van deze raadsleden zijn de volgende personen in het College benoemd (per 11 april 2010): Rodney Weterings, Bert Pauli, Bart Eigeman en Ton van Bussel. Namens het CDA werd Huib van Olden wethouder. Doordat er 4 raadsleden plaatsnamen in het college, kwamen er ook vier plaatsen vrij in de raad. Raadslid en voormalig wethoudster Jetty Eugster gaf haar zetel in de raad op. De vrijgekomen plekken werden ingevuld (per 25 mei 2010) door heer Antoon de Groot (Rosmalens Belang) en Ingrid van Zwambagt (CDA), Ralph Geers (VVD), de heer Erik de Rooij (GroenLinks), Jeroen Weyers (PvdA).

De gekozen personen dienden eerst hun zetel te ervaren. Als ze dat doen, dan moeten ze hun geloofsbrieven afgeven. Dit zijn verklaringen waaruit moet blijken dat geen functies bekleden die conflicterend zijn met een raadslidmaatschap, maar ook dat ze geen "conflict" hebben met justitie. Deze geloofsbrieven zullen door 3 leden van de voormalige raad, die onlangs zijn gekozen, worden beoordeeld. Pas als deze beoordeling geen problemen oplevert, kan de gekozene toetreden tot de raad.

Op 9 maart heeft de huidige raad afscheid genomen. Burgmeester Rombouts blikte daarbij terug op de afgelopen periode.
Op 11 maart werd de nieuwe raad worden geïnstalleerd.
Op 11 april werden de nieuwe wethouders geïnstalleerd
Op 25 mei werden de plaatsvervangende raadsleden geïnstalleerd

Daarmee was de afronding van de verkiezing compleet. Het zal echter blijken dat in de periode van 4 jaar waarvoor de raadsleden zijn gekozen, er toch nog diverse wijzigingen zouden plaatsvinden. Zie hiervoor onder vervolg.

Documenten:

Notulen gemeenteraad 27 april 2010

Notulen gemeenteraad 25 mei 2010

Notulen gemeenteraad 11 maart 2010


 • Verkiezingsprogramma's partijen 2010

  Partij van de Arbeid
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Christelijk Democratisch Appel
  Socialistische Partij
  GroenLinks
  Rosmalens Belang
  Bosch Belang
  Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen
  Stadspartij Knillis
  Trots op Nederland
  Democraten 66
  Lijst 12 Bossche Groenen
 • Links naar partijen


 • Bosch Belang
  Christelijk Democratisch Appel Den Bosch
  De Bossche Groenen
  Democraten 66
  GroenLinks Den Bosch
  Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen
  Partij van de Arbeid Den Bosch
  Rosmalens Belang
  Socialistische Partij Den Bosch
  Stadspartij Knillis
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Den Bosch
 • Informatie gesprekken

  Partij van de Arbeid
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  Christelijk Democratisch Appel
  Socialistische Partij
  GroenLinks
  Rosmalens Belang
  Bosch Belang
  Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen
  Stadspartij Knillis
  Trots op Nederland
  Democraten 66
  Lijst 12 Bossche Groenen

  Advies informateur
 • Formatie gesprekken

  22 maart 2010
  24 maart 2010
  29 maart 2010
  30 maart 2010
  1 april 2010
  2 april 2010
  6 april 2010
  10 april 2010
  12 april 2010
  13 april 2010
  15 april 2010
  16 april 2010

  Coalitie akkoord

 • Soebatten


 • Voor onze schatkist