Verkiezing 2014

In de meeste gemeenten zal op 19 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad gekozen. Dit geldt niet voor 's-Hertogenbosch, daar vindt de verkiezing pas plaats op 19 november 2014. Dit heeft te maken met een gemeentelijke herindeling. Hierbij zal de gemeente Maasdonk worden opgeheven. Maasdonk bestaat uit drie kernen. De kern Geffen zal bij Oss worden gevoegd en de kernen Nuland en Vinkel bij 's-Hertogenbosch. De reden voor het opheffen van Maasdonk is dat deze gemeente zich niet in staat acht zelfstandig toekomstige maatregelen organisatorisch in te vullen. Op dit moment wonen er ruim 11.000 mensen in Maasdonk.
Cijfers

In Nuland wonen nu ongeveer 4300 mensen en in Vinkel een kleine 2400 (Geffen ruim 4600). In 's-Hertogenbosch wonen ruim 143.000 inwoners.
De oppervlakte van ’s-Hertogenbosch 9179 hectare (91,8 km2) waarvan 8445 land en 734 hectare water. Het voormalige Nuland (inclusief deel Vinkel dat niet bij Bernheze is gevoegd) heeft een oppervlakte van 1622 hectare (16,2 km2).

In Maasdonk bestaat de gemeenteraad uit 15 zetels. De landelijke partijen zijn hierin amper vertegenwoordigd. De huidige verdeling is:
CDA 4 zetels
Dorpsbelangen 4 zetels
Partij Maasdonk 4 zetels
Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) 2 zetels
Politieke partij Dorp Vinkel 1 zetel.

Het college van B&W telt 4 personen:
Waarnemend Burgemeester drs. R.H. (Roel) Augusteijn
Wethouder/locoburgemeester J.G.J. (Jeanne) Moon (Partij Maasdonk)
Wethouder B.H.M. (Ben) Brands (Dorpsbelangen)
Wethouder M.J.M. (Rini) van de Ven (CDA).
In september 2014 is er een breuk ontstaan in het college en is Partij Maasdonk uit het college gestapt. Reden was een motie van wantrouwen tegen hun wethouder Jeanne Moon ­– Van der Biezen.

In 's-Hertogenbosch telt de gemeenteraad 39 zetels. In deze raad zijn de landelijke partijen volop vertegenwoordigd. De huidige verdeling is:
VVD 7 zetels
GroenLinks 5 zetels
PvdA 5 zetels
CDA 4 zetels
Bosch Belang 4 zetels
Rosmalens Belang 4 zetels
SP 3 zetels
D66 3 zetels
Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen 2 zetels en Stadspartij Knillis 1 zetel.

Het college van B&W telt 5 personen:
Burgemeester mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
Wethouder mr. J.W.F. (Jan) Hoskam (VVD)
Wethouder J.A.W.P. (Jeroen) Weyers (PvdA)
Wethouder Mr. H.C. (Huib) van Olden (CDA)
Wethouder G.J. (Geert) Snijders (Rosmalens Belang)

Daarnaast zijn er ook nog 2 bestuursraden:
bestuursraad Empel en Meerwijk
bestuursraad Engelen en Bokhoven

Bestuursraden hebben een adviserende rol. Daarnaast kent 's-Hertogenbosch ook een aantal wijkraden. Wijkraden zijn door de gemeente erkende, onafhankelijke verenigingen of stichtingen die opkomen voor de belangen van hun wijk. De wijkraden worden gevormd door (vrijwillige) wijkbewoners.

Op dit moment is niet bekend hoe de partijen uit Maasdonk deel gaan nemen aan de verkiezingen in 's-Hertogenbosch. Ze kunnen als zelfstandige partijen meedoen of samen gaan met andere partijen.
De Vooruitstrevende Partij Maasdonk (VPM) gaat zich aansluiten bij VDG (Oss). De partij stopt omdat de gemeente Maasdonk per 1 januari 2015 stopt met bestaan. De Nulandse leden van de partij beraden zich nog over te toekomst.

In de Bossche raad is er al een lijstverbintenis tussen Bosch Belang, Stadspartij Knillis en Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen.

Op 11 juli 2014 is de Bossche Volkspartij officieel ingeschreven voor de verkiezing.

Lijstrekkers

Voor elke verkiezing kiest een partijen een lijsttrekker. De lijsttrekkers op 19 november zijn:
Bosch Belang (Paul van der Krabben)
Bossche Volkspartij (Nol Roos)
CDA (Huib van Olden)
De Bossche Groenen (Judith Hendrikx)
D66 (Jan Smit)
GroenLinks (Ufuk Kahya)
Opa (Adriana Hernandez-Martinez)
PvdA (Jeroen Weyers)
Rosmalens Belang (Jos van Son)
SP (Cecile Visscher)
VVD (Jan Hoskam)
Er doen dus 11 partijen mee aan de verkiezingen Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen en De stadspartij Knillis zijn ondergebracht bij Bosch Belang.
Vanaf eind oktober zijn er diverse verkiezingsdebatten. Ook de lokale zender Boschtion besteedt aandacht aan de verkiezingen. Uitgebreidere informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website. Hier vindt u ook de stemwijzer, die u kan helpen bij het bepalen van uw keuze.Verkiezingen

De verkiezingen zijn op 19 november 2014, maar de gemeentelijke herindeling gaat pas op 1 jan 2015 in. Dat betekent dat tussen 19 november 2015 en 1 januari 2015 een overgangsperiode is. Daarbij blijft de zittende raad verantwoordelijk. Dit geldt ook voor Maasdonk en Oss. Dat houdt in dat strategische beslissingen door de 3 gemeenten moeten worden goedgekeurd.
Voor de begroting is in 's-Hertogenbosch afgesproken dat deze voor de verkiezing zal zijn voorbereid, maar pas na de verkiezing zal worden goedgekeurd. Formeel zou de begroting voor 15 november 2014 bij de provincie ter goedkeuring moeten worden aangeboden, maar gezien de bijzondere situatie is er uitstel tot 9 december 2014 mogelijk.

Laatste update 28 oktober 2014.

Verkiezingsprogramma's partijen 2014

 • Bosch Belang
  Bossche Volkspartij
  Christelijk Democratisch Appel
  Bossche Groenen
  Democraten 66
  GroenLinks
  OPA
  Partij van de Arbeid
  Socialistische Partij
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

 • Links naar partijen


 • Bosch Belang
  Bossche Volkpspartij
  Christelijk Democratisch Appel Den Bosch
  De Bossche Groenen
  Democraten 66
  GroenLinks Den Bosch
  Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen
  OPA
  Partij van de Arbeid Den Bosch
  Rosmalens Belang
  Socialistische Partij Den Bosch
  Stadspartij Knillis
  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Den Bosch
 • Soebatten


 • Voor onze schatkist