Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
Vraag bedrijfsruimte vlakt af

Vraag bedrijfsruimte vlakt af
22-Dec-2014

Leestijd 2 minuten

samennaarwerklocaties.png title =
Logo van de lokale afdeling van de PvdA
Fotograaf: Provincie


De Provincie heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van bedrijfsruimte tot 2040. Ze maakt hierbij onderscheid in bedrijfsterreinen, kantoren en winkels. Voor alle drie terreinen wil men een maximaal overschot hebben van 5%, maar op dit moment is dat in alle gevallen hoger.

Voor winkels geldt dat de huidige voorraad voldoende is. De afgelopen jaren is de leegstand toegenomen en de vraag zal niet veel toenemen. Dit heeft te maken met een toename van internet verkoop. De bestaande voorraad is voldoende om aan de vraag te voldoen en nieuwbouw van winkeloppervlakte zal vrijwel zeker leiden tot leegstand elders.

Ook de voorraad kantoorruimte is in principe voldoende. Het probleem hierbij is dat veel kantoren niet op de juiste plaats staan of verouderd zijn. Een gedeelte van de verouderde kantoren kan nog gereviseerd worden, maar de rest zal moeten worden gesloopt of worden herbestemd (bijvoorbeeld woningen). Door dienstverlening zal de komende tijd wel meer vraag zijn naar kantoorruimte, maar die is grotendeels beschikbaar vanwege de huidige leegstand en geplande nieuwbouw.

In Brabant is er 4,3 miljoen m2 aan winkelruimte. Hiervan staat gemiddeld 11% leeg. Er is nog voor 280.000 m2 aan nieuwbouwplannen, maar dat is evenveel als de toename van de leegstand de afgelopen 5 jaar. Er lijkt wel een verschuiving te zijn van buurtschappen naar stedelijk gebied.

Er is 5,2 miljoen m2 kantoorruimte in Brabant, waarvan ongeveer 15% leegstaat. De verwachting is dat het benodigde vloeroppervlakte per werknemer zal afnemen. Qua plannen kunnen er in Brabant nu al 829.000 m2 zo gebouwd worden, terwijl er ook nog eens 515.000 m2 als strategische voorraad is gepland. Tot 2040 is er naar verwachting slechts een groeibehoefte van 500.000m2. Tot 2040 zal er naar verwachting 650.000 m2 worden afgeschreven (of het moet worden gerenoveerd). Er dient in deze sector dus een goede afstemming tussen vraag en aanbod worden gerealiseerd.

De vraag naar bedrijventerreinen zal tot 2020 nog wel toenemen, vooral in midden en west Brabant. Er zal wel moeten worden gekeken of er niet meer geclusterd kan worden. Dit roept de vraag op of plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen nog wel noodzakelijk zijn. Zo stelt de provincie de ontwikkeling van Heesch West ter discussie. Er is 11.000 ha aan bedrijventerreinen en er is 930 ha bouwrijp. Deze hoeveelheid zou voldoende zijn om aan de vraag te voldoen. Daarnaast is er nog 271 ha waar wel een bestemmingsplan is, maar die nog niet bouwrijp zijn. Ook is er nog een potentieel van 576 ha.

Auteur: Alfred Heeroma

2879 keer werd dit bericht gelezen
Documenten:
Samen naar vitale werklocaties