Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
De verkeerde toon

De verkeerde toon
04-Feb-2015

Leestijd 4 minuten

Raad03feb2015.JPG title =
Nol Roos van de BVP verwijt het college onbetrouwbaar te zijn
Fotograaf: Alfred Heeroma


19 november vorig jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen De uitslag was alles behalve briljant. 6 partijen die ongeveer evenveel zetels hadden, hoe verdeeld kun je het hebben. Maar dat was nog niet eens het ergste; 60% van de kiezers nam niet eens moeite om een keuze voor de stad te maken. Dat kan twee zaken betekenen. Het zou kunnen zijn dat mensen echt niet meer geïnteresseerd zijn in het hoe, wat en waarom van zaken die in stad gebeuren, tot stand komen. Het kan ook zijn dat mensen wel geïnteresseerd zijn, maar helemaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek.

Welke reden er ook is, het is aan de bestuurders van deze stad om bewoners wel te motiveren en te stimuleren. Er werd gezocht naar een verbond van een aantal partijen zodat er een meerderheid in de gemeenteraad mogelijk was. Die onderhandeling verliep alles vlotjes. Fractieleider van de grootste partij vond het zelfs noodzakelijk om op te stappen. Dat is geen goed teken.

Uiteindelijk was er een verbond en die schreven een zogenaamd bestuursakkoord. Een document waar in staat wat ze komende 3 jaar wil bereiken. Dit akkoord moet worden uitgevoerd door een college en die is vorige week aangetreden. De partijen hebben uitgelegd waarom de keuzes zo zijn gemaakt. De oppositie had er opmerkingen over dan wel kritiek op, wat in de politiek wel erg voorspelbaar is, maar er waren ook complimenten. Er was alleen een vraag wat dit allemaal gaat kosten. De coalitie partijen lieten weten dat het akkoord niet was doorgerekend. Eigenlijk is dat ook niet nodig, want binnenkort verschijnt de zogenaamde voorjaarsnota. In dit document wordt aangegeven welke kosten men in de begroting (die aan het einde van het jaar maakt) wil opnemen. Alle partijen kunnen daar iets aan toevoegen of schrappen, zolang er maar een meerderheid voor is.

Gisteravond werd ter elfder uren een interpellatie in de raad ingebracht. Dat is op zich alleen toegestaan als er sprake is van een situatie die echt niet kan wachten, want normaal moet zo’n verzoek 24 uur van te voren worden ingebracht, zodat raadsleden zich nog kunnen voorbereiden. Het verzoek werd gedaan door Nol Roos van de Bossche Volkspartij. De interpellatie ging over 4 pagina's met wat getallen die betrekking hadden op het coalitie akkoord. Geen officieel papier, geen logo, geen handtekening en als boekhoudkundig stuk ook totaal waardeloos. Niemand vroeg hoe Nol Roos aan het papier was gekomen, maar in de wandelgangen werd naam van de afgetreden fractievoorzitter van D66, Jan Smit, genoemd. Maar die transparantie bleef achterwege.

Over de inhoud van de papieren ging het niet, alleen over het feit dat er iets op papier stond, terwijl de coalitie eerder had gezegd dat er niets op papier stond. Is het feit dat er wel iets op papier stond iets waardoor niet alle raadsleden op dezelfde wijze zijn geïnformeerd? Lijkt me niet, want aan een waardeloos stuk papier kun je geen controle ophangen. Is er gelogen? Lijkt me ook niet, misschien dat gestelde vraag niet geheel naar waarheid is beantwoord, maar als simpele burger kan ik me daar niet druk om maken.

Een college dat er nog geen week zit en nu al met termen als onbetrouwbaar (en erger) bestookt; getuigt niet van een respectvolle situatie. Als dit dus toon is waarmee de oppositie politiek gaat bedrijven, dan zijn ze bij deze mijn vertrouwen kwijt en heb ik spijt dat ik toch de moeite heb genomen om te stemmen.

Besef dat het mij interesseert of die autodieven snel worden opgepakt, de groenvoorziening wordt aangepakt, de speelvoorzieningen veilig zijn, en ik geen last heb activiteiten, verkeer of andere zaken. Beste raad, het interesseert me helemaal niets of procedures niet helemaal juist zijn gevoerd, ik wil jullie kunnen afrekenen op resultaat. Als jullie dit zo gaan doen, dan is de verkeerde toon ingezet.

Heel spijtig dat jullie niet denken aan de kiezers. Want ik nodig jullie uit om uit te leggen wat het debat van gisteren de kiezer nu heeft opgeleverd? In mijn ogen is er niets in de raad veranderd, valt ze in dezelfde valkuil en uiteindelijk zal er over 3 jaar weer geconcludeerd worden dat zaken niet goed zijn binnen het bestuur. Heel voorspelbaar, maar ik hoop ongelijk te hebben.

Auteur: Alfred Heeroma
1352 keer werd deze column gelezen
Documenten:
Cijfers bestuursakkoord
Aan de Slag (bestuursakkoord)