Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
Gestruikelde politiek

Gestruikelde politiek
07-Jan-2018

Leestijd 3 minuten


Komende gemeenteraadsverkiezingen doen er 17 partijen mee voor 39 zetels. Als alle partijen daadwerkelijk in de raad zouden komen zouden ze elk 2 zetels hebben een handvol 3 zetels. Dat gaat niet gebeuren, want het zou een onwerkbare situatie worden. Blijkbaar is er veel onvrede over de manier waarop het nu gaat, want anders zouden er niet zoveel partijen zijn. Echter is het antwoord op die onvrede niet de juiste. Democratie is bedoeld om iedere burger een vorm van inspraak te geven, maar dat werkt niet als er met zoveel monden wordt gesproken.

Het lijkt er op alsof men de politiek van binnenuit wil veranderen, maar dat is al bewezen dat dit niet werkt. De onvrede moet dus van buiten de politiek worden ingezet. De politiek zegt al langer dat ze transparant en faciliterend moet zijn. Tussen zeggen en doen blijkt een gapend gat te liggen. Het helpt ook niet als tijdens een regeerperiode er ook weer allerlei afsplitsingen zijn en die zijn er veel in Bossche politiek.

In feite is politiek een beetje blijven stilstaan, terwijl de maatschappij danig is veranderd. De tijd dat alleen een zekere Hilterman en Wim Kan iets over de politiek zeiden, ligt al lang achter ons. Ook is de burger veel mondiger geworden. Veel gebeurt nu ook op sociale media al is het niet altijd even zorgvuldig . Ook gaan burgers steeds vaker zelf met initiatieven komen, waarbij de (afgedwongen) regels vaker een handicap zijn dan een stimulans. Op al die veranderingen heeft de politiek onvoldoende antwoord. Door een stroperigheid blijkt de politiek in een aantal dossiers weinig slagvaardig. Niet dat nu alles fout gaat, want er gebeuren ook veel goede zaken, maar die krijgen maar weinig aandacht. Daar moet je als politicus tegen kunnen.

Anderzijds is de burger ook veeleisend, wellicht teveel. Daarom zou de politiek eens moeten nadenken over een andere werkwijze. Nu is het vaak zo dat er vanuit de ambtenaren voorstellen komen om zaken te regelen, terwijl burgers eerst andere zaken geregeld wil hebben. Het zou dan ook veel beter zijn als de burgers de agenda bepalen en niet de ambtenaren/ wethouders. In steeds meer gemeenten zie je dan ook het principe van G500 of G1000. Een groep burgers uit diverse wijken bepalen dan wat men belangrijk vindt om aan te pakken. In die context zou de politiek ook wel eens besluiten moeten durven nemen die juist weer tegen die werkwijze ingaan, dus zonder draagvlak een gedurfd besluit te nemen.

De gemeente gaat nu uit van economie en huisvesting als belangrijkste punten en geeft daarvoor ook oplossingen, maar is dat nu ook wat de burgers willen? De wijk- en dorpsgelden is al een begin, maar loopt nog niet overal even goed. Het is niet te hopen dat daarom het weer snel de nek wordt omgedraaid, want ook burgers moeten aan die situatie wennen. Zolang men qua politiek niet in staat is om burgers enthousiast naar de stembus te krijgen, is het eigen enthousiasme van de politici (als je daar al van mag spreken) niet veelzeggend. De politiek gaat wel voort, maar zal dit steeds vaker struikelend doen en er komt een moment dat de politiek over haar eigen benen gaat vallen.

Auteur: Alfred Heeroma
789 keer werd deze column gelezen