Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
De keerzijde van een protest

De keerzijde van een protest
19-Sep-2023

Leestijd 4 minuten


Al weken wordt Nederland geconfronteerd met protesten van extinction rebellion (XR). In de media komt vooral naar voren dat ze afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen willen. XR is een internationale beweging die eigenlijk 3 'eisen' heeft:

- Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

- Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

- Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Eigenlijk zijn ze nu pas bij het eerste punt, de bewustwording onder de bevolking en politiek. Daarmee zijn anno 2023 de overige punten eigenlijk al onhaalbaar en daarmee onrealistisch.

Ze mogen het eisen als burger, maar dat wil nog niet zeggen dat je het kan afdwingen. De overheid is al begonnen met een bewustwordingsactie in de vorm van 'zet de knop om'. Dat kun je onvoldoende vinden, maar het is mijn inziens onrealistisch om een hele bevolking in een keer van de ene kant van het spectrum naar de andere kant te krijgen.

Ze vragen de overheid ook om de subsidies op fossiele brandstoffen stop te zetten. Nu is de overheid daar al mee bezig. In 2025 zal er geen korting meer zijn voor de glastuinbouw en voor productie van bouwmaterialen en metalen. Verder willen ze de CO2 heffing aanscherpen en overleggen om op Europees niveau de tarieven omhoog te krijgen. Ook dit kun je onvoldoende vinden omdat de hele grote bedrijven worden uitgezonderd. Ook hier is het een illusie dat je zomaar in 1 jaar kan besluiten het beleid te veranderen, omdat de gevolgen namelijk groot kunnen zijn (hoe groot is niet goed inzichtelijk). SOMO geeft aan dat er 31 mogelijkheden zijn tot snelle afbouw van subsidies, maar als je die nader gaat bekijken, valt dat vies tegen.

De vragen/ eisen die de demonstranten van XR hebben zijn best redelijk, maar ook onrealistisch. Ze vragen om een leefbare planeet, maar dat vind ik een irrelevante eis. De planeet (en ander leven) zal echt wel overleven, wat ze bedoelen is een leefbare planeet voor de mens. Maar wat voor leven is dat dan? In 150 jaar hebben we best een luxe opgebouwd. Ik acht het niet waarschijnlijk dat je die luxe in 2 jaar overboord kan gooien en dan een totaal andere leven zal hebben. Dat kan je wel willen, maar veranderen doe je niet zo snel. We praten immers al 50 jaar (Club van Rome) over dit probleem en zijn er nog steeds niet uit. En als we er uit zijn, dan volgen we het niet op.

XR zet nu burgerlijke ongehoorzaamheid in als middel. Maar dat zit iets raars in. Burgerlijke ongehoorzaamheid staat niet in de wet en wordt beschouwd als een uiterst middel om aandacht te krijgen/ iets te wijzigen. Dat iets is meestal een wet, maar waar het hierover gaat (subsidies) staat helemaal niet in een wet. Het zijn afspraken die (gedeeltelijk) ooit zijn gemaakt (Verdrag van Chicago, 1944) tussen landen en die kun je niet zomaar eenzijdig aanpassen. Ja dat kan wel maar dan komt er geen vliegtuig of schip meer in Nederland. Dat lijkt me ook niet wenselijk. Natuurlijk zijn er ook andere vormen van subsidies waar regering wel over gaat.

Ze gebruiken een protestvorm van een wetsovertreding. Niet dat ze die wet (Wegenverkeerswet) willen aanpassen, zelfs niet de grondwet over demonstratierecht. De vraag is ook of alle middelen om anderszins tot verandering te komen al zijn ingezet. Daar kun je vast een discussie over opzetten.

De vragen/ eisen die XR heeft zijn best als legitiem te beschouwen, maar het middel van burgerlijke ongehoorzaamheid, daar ben ik dan een stuk minder positief over. Enerzijds omdat we nu in een demissionaire fase zitten en het middel om via verkiezing invloed uit te oefenen nog moet worden gedaan. Anderzijds mag je niet zeggen dat je niet solidair met ze bent, want dan word je niet zo netjes behandeld. Dat is dan weer strijdig met punt 5 van hun uitganspunten (waarde hechten aan reflectie en leren) en punt 8 (het vermijden van beschuldigen en ten schande maken van anderen).

Daarnaast valt me op dat ze op dit moment meer afgeven op politie en justitie dan dat hun punten naar voren komen. Een ongeschreven regel van burgerlijk ongehoorzaamheid is dat je vreedzaam bent, je het (risico van) arresteren accepteert en ook de straf die er bij hoort. Maar ze heten ook rebellion (een term die vaker aan geweld wordt gelinkt) en geen demonstranten. Ze demonstreren wat mij betreft ook niet. Noem het actievoeren of protesteren, dat vind ik een relevant nuance verschil.

Auteur: Alfred Heeroma
14 keer werd deze column gelezen