Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
Herbestemming Kruithuis

Herbestemming Kruithuis
21-Dec-2014

Leestijd 2 minuten

Kruithuisschets.jpg title =
Plan voor herbestemmen Kruithuis
Fotograaf: Hevo


Het Kruithuis, gelegen tussen de Zuid Willemsvaart en de Aa wordt op dit moment niet permanent gebruikt. De gemeente is eigenaar van het pand en wil het weer een bestemming geven. Het zou een maatschappelijk doel moeten hebben, conform het bestemmingsplan. De gemeente wil het pand, dat een monument is, niet verkopen, alleen verhuren.

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden. Uit dit onderzoek zijn 3 scenario’s naar voren gekomen. Het eerste is het gebruik als museum. De Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch wil met vrijwilligers een museum over de Vesting en de 80-jarige oorlog. Ze wil hiervoor samenwerken met het JBC. In de Militaire bakkerij zou dan een restaurant of winkel moeten komen. Er wordt uit gegaan van ongeveer 30.000 bezoekers en daarmee zou het kostendekkend kunnen werken.

Een tweede optie is het inrichten als hotel. Er is nog steeds vraag naar hotelruimte. Afhankelijk van de exploitatie zou ook dit concept winstgevend kunnen zijn en zou ook de Militaire bakkerij erbij betrokken kunnen worden. Wel zouden er dan meer ramen in het gebouw moeten komen. Ook de militaire bakkerij zou er bij betrokken kunnen worden.

Een derde optie is het gebruik als kantoorruimte. Dit zou winstgevend kunnen zijn, maar nadeel is dat er al veel kantoorruimte leeg staat. Er wordt dan geadviseerd om te werken met flexibele kantoorruimte (dus tijdelijk gebruik).

In alle gevallen speelt dat de bereikbaarheid van het complex beperkt is en dat er nagenoeg geen parkeerruimte is. Ook moet de omgeving van het complex worden aangepakt. Bij het scenario van een hotel of kantoor is publieke toegankelijkheid minder dan bij een museum.

Het Kruithuis is gebouw tussen 1617 en 1621. De militaire bakkerij en de onderofficier huisjes zij rond 1900 gebouwd. Verder hoort bij het complex ook geweermakershuisje (1905). De drie bijgebouwen verkeren in matige tot slechte staat. Het Kruithuis zelf is in redelijke staat, alleen de dakbedekking zou moeten vernieuwd. Er zou €1,9 miljoen kosten om de gebouwen weer up to date te maken. Eventueel is er ook ruimte voor uitbreiding van de bestaande gebouwen. Daarbij wordt geadviseerd het plan als apart plan te zien en niet in combinatie met plannen voor GZG of Zuid Willemsvaart, mede omdat daarvoor nog geen concrete plannen zijn.

Voor welk scenario er ook wordt gekozen, de voorbereiding en uitvoer duren samen 2 tot 4 jaar. Het rapport wordt in februari in de gemeenteraad besproken.

Auteur: Alfred Heeroma

2479 keer werd dit bericht gelezen
Documenten:
Haalbaarheidsstudie herstemmen Kruithuis