Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
Gevolgen concessie

Gevolgen concessie
21-Jan-2015

Leestijd 2 minuten

bussen.jpg title =
Nieuwe bussen die Arriva vanaf december 2014 inzet
Fotograaf: Onbekend


Sinds 14 december is er een nieuwe concessie ingegaan voor het busvervoer in Brabant. Dit busvervoer wordt uitgevoerd door Arriva. Ze hebben hierbij het uitgangspunt genomen dat onrendabele lijnen zijn komen te vervallen. Ook de ondersteuning van de transferiabussen en de stadsbussen is komen te vervallen. De laatste 2 worden nu betaald door de gemeente.

De buslijnen lopen nu vooral over hoofdroutes. Dat wil zeggen dat bewoners van een aantal wijken een langere afstand tot de haltes moeten afleggen. Er is in het verleden onderzoek gedaan of er gewerkt kan worden met zogenaamde feederlijnen. Dat zijn bussen die bepaalde bushaltes vanuit de wijken van aanvoer voorzien, maar Arriva heeft hier niet voor gekozen. De gemeente kan hier ook geen invloed op uitoefenen omdat Arriva de uitvoerder is en de Provincie verlener van de concessie.

Dit kan wel betekenen dat mensen die een beperkte mobiliteit hebben nu minder gebruik gaan maken van de bussen. Volgens de gemeente zullen bewoners zelf op zoek moeten gaan naar alternatief vervoer; dit past ook in de zogenaamde burgerparticipatie. Volgens de gemeente is het niet ongebruikelijk dat er kleinschalige initiatieven ontstaan, de zogenaamde kleinschalige mobilitietsoplossingen (KMO's).

Door het vervallen van een aantal buslijnen, zijn er ook bushaltes overbodig geworden. De afgelopen tijd zijn er veel bushaltes aangepast, maar uiteindelijk blijkt dat 4 aangepaste haltes zijn komen te vervallen. Ook moeten er nieuwe bushaltes komen, maar doordat de routes pas in oktober vorig jaar bekend werden, zullen de nieuwe bushaltes pas dit jaar gerealiseerd worden.

Reizigers die problemen hebben met de nieuwe routes, moeten dat zelf melden bij Arriva. Ook de communicatie over de bus routes is een verantwoordelijkheid van Arriva. Als de gemeente wensen heeft ten aanzien het busvervoer, dan wordt dat ingebracht via het zogenaamde ontwikkelteam. Door het vervallen van enkele routes en de slechtere bereikbaarheid van een aantal locaties, zou er toe kunnen leiden dat de doelstelling van de koersnota (meer vervoer via OV of fiets en minder met de auto) in gevaar komt. De gemeente zal het gebruik van de bussen dan ook blijven monitoren.

Auteur: Alfred Heeroma

1860 keer werd dit bericht gelezen
Documenten:
Vragen over concessie OV