Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
Jan Smit stapt uit Bossche politiek

Jan Smit stapt uit Bossche politiek
01-Feb-2015

Leestijd 2 minuten

Jansmit.jpg title =
Jan Smit is vanaf 2010 tot 14 december fractievoorzitter van D66 geweest
Fotograaf: Gemeente


Na de verkiezing van 19 november 2014 werd D66 de grootste partij in 's-Hertogenbosch. D66 nam het voortouw bij de formatie. Volgens Smit verliepen de formatie besprekingen niet naar zijn wens en was er veel druk van uit de landelijke D66 om de formatie te laten slagen. Toen de PvdA zonder duidelijke reden buiten een mogelijke coalitie werd gehouden, stapte Smit op als fractie voorzitter.

Nu de coalitie klaar is, kan Smit niet anders constateren dat de overeenkomst niets gaat veranderen aan de bestuurscultuur. Al eerder stelde de rekenkamer vast dat bestuurscultuur niet klopte en dat ambtenaren anders moesten gaan werken. Hij geeft aan: "Door de heersende introverte bestuurscultuur zijn veel inwoners vervreemd geraakt van de Bossche politiek. Dat blijkt onder meer uit de lage opkomstcijfers tijdens de verkiezingen. Er is bij burgers steeds meer een apathie ontstaan tegen de politiek. Dat raakt me, niet alleen als democraat, maar ook als Bosschenaar. Een goed bestuur verbindt immers en is dienstbaar aan zijn burgers en de stad."

Het nieuwe college bestaat vooral uit leden die al langere tijd in de politiek zitten en gewend zijn aan de huidige bestuurscultuur. Hij verwacht dan ook niet dat er iets gaat veranderen: "De belangrijkste politieke hoofdrolspelers binnen de nieuwe coalitie zitten gezamenlijk meer dan 100 jaar in de Bossche politiek. Deze mastodonten zijn de voornaamste cultuurdragers van de Bossche bestuursstijl. Hun werkwijze werd nog eens bevestigd tijdens het formatieproces, waarbij duidelijk werd dat de vier conservatieve partijen al vóór de verkiezingen met elkaar afspraken hadden gemaakt. Dit toont weinig respect naar kiezers."

Doordat D66 nu deel uit maakt van het college, accepteert ze deze bestuursstijl. Smit kan zich daar niet in vinden en verlaat na 5 jaar de gemeenteraad. "Ik ben mij bewust dat ik hiermee veel kiezers teleurstel, maar hoop dat ze mijn besluit respecteren" aldus Smit.

Critici en politiek ervaren personen geven aan dat in het bestuursakkoord te weinig is terug te vinden van de standpunten van D66 en dat het deelnemen aan het college belangrijker zou zijn dan de inbreng van de D66 standpunten. Het is dan ook voor het eerst in 20 jaar dat D66 mee mag doen aan het Bossche college. Volgens D66 zit er voldoende in het bestuursakkoord over cultuur en onderwijs waar de partij in te herkennen is.

Opvallend is dat Smit nog wel als raadslid staat vermeld op de site van D66, maar de berichtgeving over zijn terugtreden als fractievoorzitter is verwijderd en niets staat er over zijn vertrek als raadslid. Dit zou kunnen liggen aan een trage update, maar gezien het feit dat er wel informatie staat over het bestuursakkoord en het installeren van het college, lijkt dit onwaarschijnlijk. Smit gaf aan dat transparantie belangrijk is, maar het in niet duidelijk of dit ook geldt voor de interne partij aangelegenheden.

Auteur: Alfred Heeroma

2091 keer werd dit bericht gelezen
Documenten:
Aan de Slag (bestuursakkoord)