Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
PvdA wil opheffing geheimhouding

PvdA wil opheffing geheimhouding
15-Feb-2015

Leestijd 1 minuut

logoPvdA-DB.jpg title =
Logo van de lokale afdeling van de PvdA
Fotograaf: Onbekend


Bij de bespreking van het bestuursakkoord is gezegd dat er geen cijfermatig onderbouwing was voor het akkoord. Niet veel later kwam een zogenaamd ambtelijk stuk boven water wel een cijfermatige onderbouwing op stond, maar dit was volgens de coalitie slechts een kladje en had niets te maken met een doorrekening. Vervolgens eiste de oppositie dat alle papieren waarop iets van een onderbouwing stond, op tafel zou komen.

Die papieren zijn nu op tafel gekomen, maar slechts onder geheimhouding. Fractievoorzitter van de PvdA, Lisette van der Swaluw is verbaasd over deze geheimhouding. Ze heeft de stukken ingezien en is van mening dat 9 van de 10 stukken geen inhoud bevatten die de gemeente schade zouden kunnen berokkenen. Volgens haar bevatten sommige documenten gewoon informatie die al (gedeeltelijk) eerder openbaar is gemaakt.

Ze wil nu dat de stukken openbaar worden gemaakt. Het ene stuk dat mogelijk gevoelige informatie bevat zou dan wel geheim mogen blijven. De openbaarheid zou kunnen bijdragen aan de transparantie van het bestuur.

Auteur: Alfred Heeroma

2926 keer werd dit bericht gelezen
Documenten:
Brief over geheime stukken
Cijfers bestuursakkoord
Aan de Slag (bestuursakkoord)