Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
D66 wil meer zorgwoningen

D66 wil meer zorgwoningen
20-Apr-2015

Leestijd 1 minuut

logo-D66.jpg title =
Logo D66
Fotograaf: Onbekend


D66 is tevreden over het ombouwen van leegstaande kantoren naar woningen voor starters, maar wil ook dat bekeken wordt of het mogelijk is deze kantoren om te bouwen naar zorgwoningen voor 75-plussers. Volgens de partij groeit deze groep.

Volgens de partij is 11% van de kantoren nu leegstaand. Dit komt ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde. Vooral omdat er nog steeds een tekort is aan woningen en dit alleen maar groeit, draagt de ombouw om het woning tekort binnen de perken te houden. D66 roept het college dan ook op om afspraken te maken met projectontwikkelaars en eigenaren om deze optie voor (zorg)woningen nader te onderzoeken. Raadslid René van den Kerkhof: “Hierdoor kan het aanbod van ‘woningen voor 75-plussers’ op korte termijn vergroot worden en voorkomen we een tekort aan deze specifieke woningen op de lange termijn. “

Auteur: Alfred Heeroma

2731 keer werd dit bericht gelezen